Introductie Wageningen Universiteit

Bijen@wur maakt deel uit van het onderzoeksinstituut plantresearch, in de businessunit bio-interacties en plantgezondheid van de Universiteit Wageningen (WUR). Bijen@wur onderzoekt welke factoren van belang zijn voor de gezondheid van bijen.

.

.

Student Aaldrik

De achteruitgang van de bijen heeft te maken met een combinatie van factoren, Voor alle bestuivers geldt dat pesticiden nadelig zijn, maar bestrijdingsmiddelen zijn maar een deel van het verhaal. Een andere reden voor de achteruitgang van de bijenstand is dat de landbouw grootschaliger wordt, met meer monoculturen en onkruidbestrijding. Daarnaast is het niet alleen de landbouw maar ook bijvoorbeeld toename van recreatie van invloed op de bijensterfte. Ik schrijf daar nu een scriptie over.

Ontvang datakaart D9

Hebben jullie datakaart D21? Dan kun je verder praten met Aaldrik!

.

.

Promovendus Lotte

Onderzoek naar de gezondheid van bijen richt zich bijvoorbeeld op de effecten van gebrekkig voedsel voor de vitaliteit van bijenvolken, of wat de neveneffecten zijn van blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen op de vitaliteit en overleving van honingbijenvolken. Op het moment ligt de nadruk vooral op de interactieve effecten tussen deze afzonderlijke factoren. Ja we kunnen het dus hebben over de bijensterfte. Maar liever heb ik het over bijenaanwas. Ik heb mooie grafieken beschikbaar met de bijenstand in Nederland over de afgelopen jaren. Dat zou wel eens van pas kunnen komen voor de voorbereiding van jullie nota, denk ik zo.

Ontvang datakaart D24

Hebben jullie datakaart D20? Dan kun je verder praten met Lotte!

.

.

Data-analist Jayson

Ik heb het druk! Wat willen jullie? Informatie over de bijensterfte? Informatie heb ik niet, gegevens wel. Hier de gegevens over de bijensterfte in Nederland in de afgelopen jaren, mocht je die nog niet hebben. Ook adviseer ik jullie langs de NVWA te gaan. Door hun uitvoerende en handhavende taak verzamelen ze veel data. zo hebben de imkers bijvoorbeeld de meldingsplicht om zieke bijen te melden. Ik heb in het verleden goed kunnen samenwerken met ene Rikkert, die heeft altijd aan interessante datasets .

Ontvang datakaart D14

Hebben jullie datakaart D17? Dan kun je verder praten met Jayson!

.

.

Hoogleraar Thessa

Bijen zijn de meest belangrijke groep bestuivers voor wilde planten en gewassen.
De belangrijkste gewassen voor humane consumptie, zijn voor 70% afhankelijk van bestuiving. De totale economische waarde van de ecosysteemdienst bestuiving voor 2005 werd geschat op 152 miljard euro, wat gelijk staat aan 9% van de waarde voor de wereld landbouwproductie voor humane consumptie. De vraag naar bestuiving neemt wereldwijd toe door de toename in de teelt van gewassen met hoge productie waarde, zoals fruit.

Hebben jullie datakaart D11? Dan kun je verder praten met Thessa!

.

.

Terug naar het DDC of een andere omgeving

.

.

.

.

.

.