Introductie CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert als hét statistische bureau van Nederland met betrouwbare statistische informatie en data inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Daarmee voedt het CBS het maatschappelijk debat, de beleidsontwikkeling en de besluitvorming en draagt zo bij aan welvaart, welzijn en democratie. Het CBS beschikt over een schat aan statistische gegevens, mede op basis van registraties van de overheid. We stellen statistische informatie samen. Dit kan met bestaande en nieuwe databronnen, statistische methoden en technieken. We kunnen de opzet en uitvoering van statistisch onderzoek en statistische methoden die je zelf toepast beoordelen en advies geven als je zelf statistisch onderzoek doet
Bron: cbs.nl

.

.

Eurostat medewerker Mark

Hoi! Waar kan ik je bij helpen?
Cijfers over bijen en factoren rond bijensterfte zeg je? Heb je deze datasets al gevonden op onze open data portal StatLine of op het Compendium voor de Leefomgeving? Als je een onderzoeksvraag hebt, kan ik je ook in contact brengen met een van mijn collega’s Christa, Frans of Matthieu.
Op statline vind je sowieso dataset D25.

Ontvang datakaart D25

Hebben jullie datakaart D5? Dan kun je verder praten met Mark!

.

.

Data-Scientist Christa

In het Center for Big Data Statistics (CBDS) onderzoekt het CBS nieuwe databronnen voor de statistiek en de daarvoor benodigde methoden. Het CBDS doet dit samen met nationale en internationale partijen uit de overheid, het bedrijfsleven, de wetenschap en het onderwijs.
Nu ben ik meer van de data in de toekomst. Oftewel welke data kunnen we genereren. Maar ik kan ook helpen met het combineren van data.
En wellicht heb je al iets aan deze trendanalyse:

Ontvang datakaart D26

Hebben jullie datakaarten D4 en D19? Dan kun je verder praten met Christa!

.

.

Medewerker Methodieken Mathieu

Je bent bij mij aan het goede adres voor methodieken. Misschien nog wel leuk om even te weten: In 2018 zijn 240 nieuwe StatLine tabellen opgeleverd, was ruim 300 keer een CBS-woordvoerder op radio of tv en zijn er bijna 3000 artikelen in landelijke dagbladen verschenen over CBS onderzoek. Haha! Never a dull moment bij het CBS. Maar ik begrijp dat je data wilt valideren. Heb je toevallig datasets met dit icoon

Hebben jullie dataset(s) met dit icoon? Dan kun je verder praten met Mathieu!

.

.

Data Engineer Frans

In het Netwerk Ecologische Monitoring werken overheidsorganisaties (zoals het ministerie van LNV en het CBS) samen aan een efficiënte inwinning van natuurgegevens. Het CBS bewaakt hierin de afstemming van de gegevensinwinning op de informatiebehoefte van de samenwerkingspartners. Het grootste deel van de gegevens-inwinning wordt uitgevoerd door vrijwilligers, gecoördineerd door soorten organisaties. Het CBS is verder verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van het NEM, de gegevens-analyse en betrokken bij de publicatie van resultaten. Wil je een bijentelling opnemen in de NEM?

Hebben jullie datakaart D22? Dan kun je verder praten met Frans!

.

.

Jurist Frederique

Je hoort wel eens zeggen dat data het nieuwe goud zijn.. nou dat kan ik mij goed voorstellen als je weet over hoeveel databronnen het CBS beschikt en de combinaties die we kunnen maken. Doelbinding is dus zeer belangrijk. De data bij het CBS mag alleen gebruikt worden voor statistisch of wetenschappelijk onderzoek en niet voor handhaving of administratieve correcties. En de resultaten van onderzoek mogen niet herleidbaar zijn naar individuele personen of bedrijven.

Hebben jullie één of meer van de volgende datakaarten D7, D10, D11 of D26? Dan kun je verder praten met Frederique?

.

.

.

Terug naar het DDC of een andere omgeving.

.

.

.

.

.

.

.