Zodra spelers de spelcode 501 hebben ingevoerd wordt de 3e dag gestart. De spelers beginnen allemaal weer in de Kantorenwijk en gaan verder met het verhaal waar ze zijn gebleven. Als de spelers een klein stukje gaan lopen, komt een herinnering in beeld met hun volgende doel / bestemming.

Mochten ze dit gemist hebben, dan kunnen ze altijd in het menu hun volgende doel / bestemming checken via Menu (openen met ESCAPE) > Voorwerpen > Quests (4e tabblad)

Op dag 3 zijn er in totaal 8 mogelijke verhaallijnen (verdeeld over de 3 Quests) en bij iedere mogelijke verhaallijn hoort 1 uniek document. Per Quest leiden de verhaallijnen allemaal naar hetzelfde einde. In het laatste stukje verhaal hoort ook een uniek document per Quest. Het totaal aantal te vinden verschillende documenten in deze dag is dus 11 stuks. Toch zullen er per speler slechts 2 documenten gevonden worden, afhankelijk van de gemaakte verhaalkeuzes.

Hieronder wederom een overzicht van de gebeurtenissen en te archiveren documenten.

NB: Mocht het zo zijn dat spelers op dag 2 zijn vastgelopen, de dag te vroeg hebben afgesloten of simpelweg geen keuze konden maken in de verhaallijn dan is dat niet erg. Er zit een systeem in de game waarin de spelers automatisch een Quest update krijgen. Het kan in een dergelijk geval zo zijn dat het een (nieuw) doel / bestemming is. Zoals hierboven beschreven komt het volgende doel / bestemming duidelijk in beeld te staan aan het begin van dag 3 (na een klein stukje lopen).

Dag 3: Pandemie onder studenten (Quest 1)

Stappen in het verhaal:

Afhankelijk van de gemaakte keuzes op dag 1 kunnen spelers één van de volgende 3 gebeurtenissen beleven:

1.41 De speler kan een livestream bekijken op de Televisie in de Koffiekamer op de 1e etage van het Ministerie van Onderwijs. In de stream zij studenten te zien die een dansje doen op straat.

1.42 De speler kan langs gaan bij het secretariaat op de 1e etage van het Ministerie van Onderwijs. Daar kan een Facebook bericht gelezen worden over een zwoele docent uit Tropico die Zaandonderlandse studenten probeert over te halen om naar Tropico te komen.

1.43 De speler kan meedoen aan een brainstorm over het wel of niet inzetten van serious games bij het thuisonderwijs. De brainstorm sessie vindt plaats in de huiskamer op de 1e etage van het Ministerie van Onderwijs.

Alle drie deze verhaallijnen leiden naar 1 hetzelfde einde (dat weten de spelers niet):

1.51 Het alarm gaat in het Ministerie en de speler wordt gevraagd naar buiten te gaan. Buiten is namelijk een grote demonstratie van studenten. Vlak voor de ingang van het Ministerie staat reporter Sacha van CNN verslag te doen. De speler kan aan de cameraman een kopie van de uitzending vragen.

Te vinden document Quest 1 dag 3:

Het gaat in deze Quest nog steeds om een crisis waarin alles gearchiveerd moet worden. Een zogenaamd hotspot. De game geeft geen goed of fout, het gaat erom dat de spelers hierover met elkaar in gesprek gaan tijdens, tussendoor en na de game.

1.41 Het filmpje met de dansende studenten op straat kan gearchiveerd worden door de speler.

Keuze titels Filmpje Dansende Studenten bij archivering: 

 • Livestream dansende studenten tijdens crisis
 • Televisie -uitzending koffiekamer Ministerie
 • Studenten doen Jerusalema-dansje

Keuze metadata Filmpje Dansende Studenten bij archivering: 

 • Studenten-pandemie-crisis
 • Uitzending [datum + tijdstip]
 • #Jerusalema

1.42 Op het secretariaat leest de speler een Facebook post. Deze Facebook-post van de zwoele docent uit Tropico kan door de speler gearchiveerd worden.

Keuze titels Facebook-post bij archivering: 

 • Facebook post docent Tropico voor studenten uit Zaandonderland
 • Facebook Post docent Tropico (+datum + tijdstip)
 • Facebook Post docent Tropico doet vreemde voorstellen

Keuze metadata Facebook-post bij archivering: 

 • Naam docent Tropico
 • #socialmedia #crisis #studenten
 • Datum en tijdstip van de post

1.43 De flipover vellen met 200 ideeën worden meegegeven aan de speler. Die kan deze vervolgens wel / niet archiveren.

Keuze titels Flip-over vellen bij archivering: 

 • Flipover vellen met ideeën
 • Uitkomsten brainstorm studenten-pandemie-crisis
 • Ideeën inzetten games voor thuisonderwijs tijdens crisis

Keuze metadata Flip-over vellen bij archivering: 

 • Teamleider Inez, Meredith en Jean
 • Datum en tijdstip Brainstorm
 • #games #seriousgaming #brainstorm

1.51 De studentenprotesten in Zaandonderland krijgen internationale aandacht. CNN maakt een live-reportage. De speler kan aan de cameraman om een kopie van de opnameband vragen. Deze opname kan gearchiveerd worden.

Keuze titels CNN reportage bij archivering: 

 • CNN reportage studenten demonstratie voor het Ministerie van Onderwijs
 • CNN reportage demonstratie (datum en tijdstip)
 • CNN reportage demonstratie na besluit Minister van Onderwijs over bijstellen normen

Keuze metadata CNN reportage bij archivering: 

 • #crisis #$tudenten #pandemie (schrijffout in Studenten met een $)
 • #onderwijs #kwaliteitsnorm #thuisonderwijs
 • #demonstratie #studenten #zaandonderland

Dag 3: Voedseldistributie (Quest 2)

Stappen in het verhaal:

Afhankelijk van de gemaakte keuzes op dag 1 kunnen spelers één van de volgende 2 gebeurtenissen beleven:

Dit zijn er minder dan bij Pandemie en Faillissementen, omdat de spelers al zoveel moeten zoeken in de Haven.  

2.41 De speler wordt gevraagd naar de Supermarkt in de Haven te gaan. Het is erg druk met allerlei geparkeerde auto’s voor de winkel. De speler moet een weg naar binnen proberen te vinden. Eenmaal binnen ontmoet de speler Schipper Henk die de Voedseldistributie via de binnenvaart organiseert. Bij het verlaten van de supermarkt wordt de speler gebeld door Sjon.

2.42 De speler ontmoet Lisanne, data-scientist, bij het Onderzoeksbureau in de Haven. De data-analyses laten zien dat het intensiveren van de binnenscheepvaart een desastreus effect heeft op

de fauna in het water en op de klimaatdoelen, vanwege de  CO2 uitstoot.  Bij het verlaten van het onderzoeksbureau wordt de speler gebeld door Sjon.

Beide verhaallijnen leiden naar 1 hetzelfde einde (dat weten de spelers niet):

2.51 Sjon vraagt de speler via telefoon om terug te keren naar het Ministerie van Arbeid in de Kantorenwijk. Binnen op de begane vloer links kan de speler een gesprek bijwonen tussen Sjon en de Minister van Arbeid. Nu de voedseldistributie is georganiseerd, vraagt Sjon om verlaging van  de pensioen leeftijd. Het ging Sjon dus al die tijd niet om de Voedseldistributie maar hij had een eigen (vakbonds)belang. 

Te vinden document Quest 2 dag 3:

Anders dan bij Quest 1 is dit geen crisis en dus niet alles hoeft gearchiveerd te worden. Mag wel. De game geeft geen goed of fout, het gaat erom dat de spelers hierover met elkaar in gesprek gaan tijdens, tussendoor en na de game.

2.41 Schipper Henk stuurt een groeps-app-berichtje van Sjon door aan de speler over het mobiliseren van de binnenvaart voor de voedseldistributie. Dit app-berichtje kan door de speler gearchiveerd worden.

Keuze titels App-berichtje Sjon bij archivering: 

 • app-berichtje Sjon inzake Voedseldistributieprobleem
 • tekstberichtje Sjon inzake oproep schippers voor voedseldistributie
 • berichtje van Sjon – vakbondsleider Zaandonderland [+datum]

Keuze metadata App-berichtje Sjon bij archivering: 

 • #appberichtje
 • #schipper$ (schrijffout $ in plaats van S aan het einde)
 • #vrijwilligers

2.42 De gekregen dataset over effecten van de voedseldistributie over water kan door de speler gearchiveerd worden.

Keuze titels Dataset effecten Voedseldistributie bij archivering: 

 • Dataset effecten voedseldistributie door scheepvaart
 • Dataset effecten voedseldistributie op fauna en klimaat
 • Niet geverifieerde dataset effecten voedseldistributie

Keuze metadata Dataset effecten Voedseldistributie bij archivering: 

 • Data niet geverifieerd
 • Data is een prognose
 • Data is commercieel onderzocht

2.51 Het gesprek tussen de Minister van Arbeid en Sjon met de plottwist dat het eigenlijk allemaal ging over het verlagen van de pensioenleeftijd, wordt door de speler opgenomen met de dictafoon functie op de telefoon. Deze opname kan vervolgens gearchiveerd worden.

Keuze titels Gespreksopname bij archivering: 

 • Gesprek Sjon en Minsister over voorstel voedseldistributie
 • Gesprek Sjon en Minister over voorstel pensioenleeftijd verlagen
 • M4a gesprek Sjon en Minister met onderhandelingen over o.a. voedseldistributie

Keuze metadata Gespreksopname bij archivering: 

 • Mijn naam
 • Minister van Arbeid
 • #pensioenleeftijd #voedseldistributie

Dag 3: Faillissementen (Quest 3)

Stappen in het verhaal:

Afhankelijk van de gemaakte keuzes op dag 1 kunnen spelers één van de volgende 3 gebeurtenissen beleven:

3.41 De speler kan naar de Winkelwijk gaan om daar de eerste zogenaamde JaToch demonstratie bij te wonen. Voorop loopt Sjon (bekend uit de 2e Questline) die de deelnemers opruit om naar het Ministerie van Economie te gaan en daar “koffie te gaan drinken”.

3.42 De speler gaat op zoek naar informatie in het Internetcafé in de Winkelwijk. Aanleiding kan zijn de toename van faillissementen (via handelskantoor) en/of informatie over de #JaToch demonstraties. De Speler vindt een online gepubliceerde lijst met faillissementen. Bij het naar buiten gaan klinkt een omroepbericht. De demonstratie is verplaatst naar de Woonwijk.   

3.43 Krant van Morgen De speler ontmoet een krantenverkoper op straat in de Winkelwijk. Nadat de speler een krant heeft gekocht kan men informatie vinden over: De kapitaalinjectie van Bill Poorts; Sandra van Bongel (van het Handelskantoor) is ambtenaar van het jaar geworden; en een oproep van Sjon om “koffie te gaan drinken” voor het Ministerie van Economie in de Woonwijk. 

Alle drie deze verhaallijnen leiden naar 1 hetzelfde einde (dat weten de spelers niet):

3.51 De speler gaat naar de woonwijk om het “Koffiedrinken-protest” bij te wonen voor het Ministerie van Economie. Sjon is inmiddels weg (hij is naar het gesprek op het Ministerie van Arbeid, zie Quest 2). Oude bekende Pet loopt voorop in de demonstratie. Van hem had het niet zo uit de hand hoeven lopen, maar Zaandonderland stevent af op een recessie zo beweert hij. Pet geeft de speler een infographic als bewijs.

Te vinden document Quest 3 dag 3:

Anders dan bij Quest 1 is dit geen crisis en dus niet alles hoeft gearchiveerd te worden. Mag wel. De game geeft geen goed of fout, het gaat erom dat de spelers hierover met elkaar in gesprek gaan tijdens, tussendoor en na de game.

3.41 De speler maakt met eigen telefoon een filmopname van de #JaToch demonstratie in de Winkelwijk. Dit filmpje kan vervolgens gearchiveerd worden.

Keuze titels Filmopname JaToch Demonstraties bij archivering: 

 • Demonstratie #JaToch in Winkelwijk
 • Economische onrust in Winkelwijk [dd.mm.yyyy]
 • Start #JaToch demonstratie [yy.mm.dd]

Keuze metadata Filmopname JaToch Demonstraties bij archivering: 

 • opgenomen door [eigen naam]
 • opgenomen op [locatie]
 • opgenomen met [model smartphone]

3.42 De online lijst met faillissementen kan als PDF worden opgeslagen door de speler. Deze PDF kan vervolgens gearchiveerd worden.

Keuze titels PDF lijst met Faillissementen bij archivering: 

 • PDF Lijst met faillissementen in Zaandonderland [datum]
 • Online lijst met faillissementen Winkelwijk [datum]
 • Lijst met faillissementen Internet Café [datum]

Keuze metadata PDF lijst met Faillissementen bij archivering: 

 • #JaToch
 • #Economie
 • #faillissementen

3.43 De gekochte krant kan door de speler gearchiveerd worden. Maar welk nieuws is het belangrijkst?

Keuze titels Krant bij archivering: 

 • Krant met artikel over nano-technologie
 • Krant met artikel over Sandra ambtenaar van het jaar
 • Krant met artikel oproep over #JaToch demonstraties vandaag

Keuze metadata Krant bij archivering: 

 • datum van vandaag
 • “ingezonden brief”
 • “Sjon van de vakbond”

3.51 De verkregen infographic van Pet met daarin volgens hem het bewijs dat Zaandonderland op een recessie afstevent kan door de speler gearchiveerd worden.

Keuze titels Infographic bij archivering: 

 • Info over demonstraties Economische malaise Zaandonderland
 • Infographic prognose economische recessie
 • Informatie over economische situatie

Endgame na Dag 3

Net als bij alle andere dagen, moet deze dag door de spelers worden afgesloten bij een verticaal reclamebord.

Daarna verschijnen eerst een aantal krantenkoppen van de toekomst met commentaar van agent I.

Na de krantenkoppen geeft ook Willemijn feedback op de gekozen titels en metadata.

Vervolgens wordt gevraagd om een spelcode in te voeren voor de ontknoping van het verhaal. Mag Willemijn aanblijven als president van Zaandonderland in de toekomst of niet.

Voordat je de spelcode doorgeeft bespreek je als spelleider eerst nog de gebeurtenissen en gearchiveerde documenten van dag 3.

Daarna geef je de volgende code: 149

Per speler wordt bekend of Willemijn van Wanten aan mag blijven als president of opstapt. Let op dit kan verschillen per speler.

Daarna gaat de speler automatisch naar het titelscherm.

Als spelleider kun je nu vragen de game en browser af te sluiten en de algemene nabespreking te starten.

TERUG NAAR BEGINPAGINA