Zodra spelers de spelcode 486 hebben ingevoerd wordt de 2e dag gestart. De spelers beginnen allemaal weer in de Kantorenwijk en gaan verder met het verhaal waar ze zijn gebleven. Als de spelers een klein stukje gaan lopen, komt een herinnering in beeld met hun volgende doel / bestemming.

Mochten ze dit gemist hebben, dan kunnen ze altijd in het menu hun volgende doel / bestemming checken via Menu (openen met ESCAPE) > Voorwerpen > Quests (4e tabblad)

Dag 2 zal wellicht wat sneller verlopen. Iedere speler kan op deze dag slechts 1 document vinden en archiveren. Echter, er zijn zoveel verschillende paden dat het interessant is om te kijken of spelers elkaar gaan helpen / adviseren / om hulp vragen. Op dag 2 zijn er in totaal 13 mogelijke verhaallijnen (verdeeld over de 3 Quests) en bij iedere mogelijke verhaallijn hoort 1 uniek document. Hieronder wederom een overzicht van de gebeurtenissen en te archiveren documenten.

NB: Mocht het zo zijn dat spelers op dag 1 zijn vastgelopen, de dag te vroeg hebben afgesloten of simpelweg geen keuze konden maken in de verhaallijn dan is dat niet erg. Er zit een systeem in de game waarin de spelers automatisch een Quest update krijgen. Het kan in een dergelijk geval zo zijn dat het een (nieuw) doel / bestemming is. Zoals hierboven beschreven komt het volgende doel / bestemming duidelijk in beeld te staan aan het begin van dag 2 (na een klein stukje lopen).

Dag 2: Pandemie onder studenten (Quest 1)

Stappen in het verhaal:

Afhankelijk van de gemaakte keuzes op dag 1 kunnen spelers één van de volgende 5 gebeurtenissen beleven:

1.31 Ga naar het Ministerieel Datacentre op de 1e etage van het Ministerie van Onderwijs en ontmoet daar interim programma manager Marietta. Zij heeft bruikbare data voor de speler. 

1.32 Ga naar het overleg met de Staatssecretaris in de Haven. Spelers moeten eerst naar de Haven lopen en daar naar het vergadercentrum. Het is het gebouw rechtsboven in de Haven. Het gebouw met de luifel boven de ingang.

1.33 Ga naar het overleg met het Educatief Agentschap en de Minister van Onderwijs, Mia van Donge. Het overleg vindt plaats op de 2e etage van het Ministerie van Onderwijs.

1.36 Ga naar de telefooncentrale op de 1e etage van het Ministerie van Onderwijs en luister mee met een gesprek tussen de Inspecteur-Generaal en de voorzitter van een belangenorganisatie.

1.37 Ga naar het overleg met studenten, de SG en een inspecteur (toevallig dezelfde inspecteur als op Dag 1 op de School) op de 2e etage van het Ministerie van Onderwijs. Blijf praten met alle personages.

NB Quest stappen 1.34 en 1.35 zijn tijdens ontwerp iteraties geschrapt vandaar de vreemde nummering. Spelers merken daar verder niets van.

Te vinden document Quest 1 dag 2:

Het gaat in deze Quest nog steeds om een crisis waarin alles gearchiveerd moet worden. Een zogenaamd hotspot. De game geeft geen goed of fout, het gaat erom dat de spelers hierover met elkaar in gesprek gaan tijdens, tussendoor en na de game.

 1. Marietta geeft je een dataset over burn-outs onder docenten met betrekking tot het thuis onderwijs. Deze dataset kan gearchiveerd worden.

Keuze titels dataset burn-outs docenten bij archivering: 

 • Dataset burnouts Docenten
 • Dataset stress in onderwijs
 • Data MDC van Marietta [+ datum en versie]

Keuze metadata dataset burn-outs docenten bij archivering: 

 • Geverifieerde data
 • Ministerieel Data Centre
 • Marietta en Daan
 1. Bij het overleg met de Staatssecretaris in de Haven ontmoeten spelers beleidsmedewerker Mathijmes. Hij wijst je samen met de Stas op een AMVB over veiligheidsmaatregelen. Deze AMVB kan gearchiveerd worden.

Keuze titels AMVB over Veiligheidsmaatregelen bij archivering: 

 • Algemene Maatregel van Bestuur over Veiligheid
 • Beleidsbesluit dat er meer geld naar Veiligheid gaat
 • AMVB die tegen crisisbeleid pandemie indruist

Keuze metadata AMVB over Veiligheidsmaatregelen bij archivering: 

 • AMVB
 • Staatssecretaris Zegellak
 • ’t Hof in de Haven (naam van de vergaderlocatie)
 1. Bij het overleg met het Educatief Agentschap kun je het vergaderverslag krijgen. Dit verslag kan gearchiveerd worden.

Keuze titels Vergaderverslag Educatief Agentschap bij archivering: 

 • Vergaderverslag Minister van Donge
 • Vergaderverslag Onderwijsnorm bijgesteld
 • Vergaderverslag EA [datum vandaag + versie]

Keuze metadata Vergaderverslag Educatief Agentschap bij archivering: 

 • Namen van aanwezigen
 • Naam onderwijsagent
 • Locatie overleg

1.36 Via de telefooncentrale kun je een MP3 opname krijgen van een telefoongesprek tussen de IG en een directeur van een belangenorganisatie. Dit MP# bestand kan door de speler gearchiveerd worden.

Keuze titels MP3 opname Telefoongesprek bij archivering: 

 • MP3 telefoongesprek Inspecteur-Generaal
 • Opname telefoongesprek over uitloop studenten
 • Inspecteur Generaal wil dat studenten in Zaandonderland blijven

Keuze metadata MP3 opname Telefoongesprek bij archivering: 

 • Datum Telefoongesprek
 • Studenten-Pandemie
 • In buitenland studeren

1.37 Bij het overleg tussen studenten, onderwijsinspectie en de Secretaris-Generaal wordt een petitie aangeboden met 50.000 handtekeningen. Deze petitie kan door de speler gearchiveerd worden.

Keuze titels Petitie Studenten bij archivering: 

 • Brief Studenten plus bijlagen
 • Handtekeningenactie studenten over verbeteren thuisonderwijs
 • Studenten zijn tegen online lessen tijdens pandemie

Keuze metadata Petitie Studenten bij archivering: 

 • crisis Studenten-Pandemie
 • Onderwijsinspectie
 • 50.000 handtekeningen

Dag 2: Voedseldistributie (Quest 2)

Stappen in het verhaal:

Afhankelijk van de gemaakte keuzes op dag 1 kunnen spelers één van de volgende 3 gebeurtenissen beleven.

Dit zijn er minder dan bij Pandemie en Faillissementen, omdat de spelers al zoveel moeten zoeken in de Haven.  

2.31 Ontmoeting met de Burgemeester voor de Voedselbank in de Haven. De burgemeester verschijnt pas als de speler de Voedselbank heeft bezocht. Hij wijst de speler op een TV-uitzending met een persconferentie van Willemijn.

2.32 Ontmoeting met Agent I op een bankje aan het water in de Haven. Agent I. laat allerlei toekomstige foto’s zien, waaronder een foto met rubricering Staatsgeheim.

2.33 De speler wordt gevraagd aan tafel te gaan bij het TV-programma Renate. Sjon is er ook en hij vertelt vol geuren en kleuren zijn oplossing voor het Voedseldistributie-probleem.

Te vinden document Quest 2 dag 2:

Anders dan bij Quest 1 is dit geen crisis en dus niet alles hoeft gearchiveerd te worden. Mag wel. De game geeft geen goed of fout, het gaat erom dat de spelers hierover met elkaar in gesprek gaan tijdens, tussendoor en na de game.

2.31 De video met de persconferentie van Willemijn van Wanten, die de speler samen met de Burgemeester heeft bekeken, kan gearchiveerd worden.

Keuze titels Video Persconferentie bij archivering: 

 • Video Persconferentie Willemijn van Wanten [+datum]
 • Persconferentie Willemijn van Wanten over sluiten supermarkten
 • Persconferentie Willemijn van Wanten over woningnood

Keuze metadata Video Persconferentie bij archivering: 

 • #Zaandonderland
 • #Voedseldistributie
 • #Videobestand

2.32 Agent I geeft de speler de Foto’s van Toekomstige gebeurtenissen waaronder een foto met rubricering STG. De speler kan deze foto’s wel / niet archiveren.

Keuze titels Foto’s bij archivering: 

 • Vreemde foto’s van toekomstige gebeurtenissen
 • Confidentiële foto’s uit toekomst
 • Fotomateriaal Agent I. [STG CONFIDENTIEEL]

Keuze metadata Foto’s bij archivering: 

 • [STAATSGEHEIM]
 • [CONFIDENTIEEL]
 • [NIET OPNEMEN IN ARCHIEF] (dit is geen officieel metagegeven, maar symboliseert dat een speler zelf tot inzicht is gekomen om het document alsnog niet te archiveren)

2.33 Na afloop van de TV-opname, kan de speler een kopie van de opnameband krijgen via de cameraman. Deze kopie van de opname kan gearchiveerd worden.

Keuze titels TV-Opname Renate bij archivering: 

 • TV Opname Renate in gesprek met Sjon over Voedseldistributie
 • TV Opname Renate in gesprek met Sjon over oplossing voedseldistributie
 • TV Opname Renate in gesprek met Sjon over inzetten bootjes

Keuze metadata TV-Opname Renate bij archivering: 

 • #voedseldistributieprobleem
 • #voedselcrisis
 • datum en tijdstip uitzending

Dag 2: Faillissementen (Quest 3)

Stappen in het verhaal:

Afhankelijk van de gemaakte keuzes op dag 1 kunnen spelers één van de volgende 5 gebeurtenissen beleven.

3.31 Op bezoek bij de medewerkers van PostNed HUB in de Winkelwijk. Zij zijn vol van de staking en voorgenomen Demonstratie onder de noemer #JaToch

3.32 Langs bij Sandra van Bongel in het Handelskantoor (metafoor voor KVK) in de Winkelwijk. Zij heeft een uitdraai met alle faillissementen.

3.33 De speler gaat op bezoek bij buurtinitiatief “Komt (Vast) Goed”. Zij hebben een overleg in de leegstaande Supermarktwinkel in de Winkelwijk.

3.34 De speler gaat langs bij de zojuist geopende Drogisterij in de Woonwijk (niet Winkelwijk). Daar kan de speler Nieuwsberichten lezen op een nieuw interactief scherm nabij de ingang.

3.35 De speler ontmoet Agent I weer in het stadsparkje in de Kantorenwijk. Agent I. laat (per ongeluk) toekomstige $BTC koersen zien (Bitcoin).

Te vinden document Quest 3 dag 2:

Anders dan bij Quest 1 is dit geen crisis en dus niet alles hoeft gearchiveerd te worden. Mag wel. De game geeft geen goed of fout, het gaat erom dat de spelers hierover met elkaar in gesprek gaan tijdens, tussendoor en na de game.

3.31 Bij PostNed HUB kan de speler luisteren naar een Radio-uitzending over de #JaToch – beweging. Deze uitzending kan opgenomen worden en vervolgens worden gearchiveerd.

Keuze titels Radio-uitzending #JaToch bij archivering: 

 • Radio-uitzending over #JaToch
 • Radio-uitzending ZDL + datum
 • Radio-uitzending over geplande demonstraties

Keuze metadata Radio-uitzending #JaToch bij archivering: 

 • Sjon
 • datum en tijdstip uitzending
 • Post NED HUB

3.32 Sandra geeft de speler in vertrouwen de lijst met faillissementen. Deze kan vervolgens door de speler wel / niet gearchiveerd worden.

Keuze titels Lijst Faillissementen bij archivering: 

 • Lijst faillissementen Handelskantoor + datum
 • Lijst faillissementen [geheim]
 • Lijst faillissementen van Sandra van Bongel

Keuze metadata Lijst Faillissementen bij archivering: 

 • [NIET OPENBAAR]
 • [VERTROUWELIJK]
 • [NIET OPNEMEN IN ARCHIEF] (dit is geen officieel metagegeven, maar symboliseert dat een speler zelf tot inzicht is gekomen om het document alsnog niet te archiveren)

3.33 De Overdrachtsakte van de leegstaande winkel aan het Buurtinitiatief “Komt (Vast) Goed” kan door de speler gearchiveerd worden.

Keuze titels Overdrachtsdocument bij archivering: 

 • Overdrachtsakte pand 5 Komt(vast)goed
 • Overdrachtsakte Supermarkt Winkelwijk aan stichting Komt Vastgoed
 • Overdrachtsakte Buurtinitiatief Winkelwijk Zaandonderland

Keuze metadata Overdrachtsdocument bij archivering: 

 • Brenda (= de persoon die je de overdrachtsakte geeft)
 • datum akte
 • #KomtVastgoed

3.34 De Tweet van Bill Poorts over een kapitaalinjectie, die de speler vindt op een interactief scherm bij de Drogisterij kan gearchiveerd worden.

Keuze titels Tweet Bill Poorts bij archivering: 

 • Tweet Bill Poorts kapitaalinjectie
 • Engelse Tweet Poorts, Bill, kapitaalinjectie
 • Twitterbericht @BillPoorts #kapitaalinjectie

Keuze metadata Tweet Bill Poorts bij archivering:  

 • #Zaandonderland
 • #Kapitaalinjectie
 • #Innovatie

3.35 Agent I. laat de speler Toekomstige Bitcoin koersen (uit 2031) zien op zijn telefoon. De speler kan van deze grafiek een schermafbeelding opslaan en deze vervolgens archiveren.

Keuze titels Toekomstige Bitcoin Koersen bij archivering: 

 • Grafiek Crypto koersen 2031
 • Grafiek Bitcoin [vertrouwelijk]
 • Toekomstige Koersen Bitcoin van Agent I.

Keuze metadata Toekomstige Bitcoin Koersen bij archivering: 

 • [vertrouwelijk]
 • [niet opnemen in archief] (dit is geen officieel metagegeven, maar symboliseert dat een speler zelf tot inzicht is gekomen om het document alsnog niet te archiveren)
 • [staatsgeheim]

Aan het einde van de tussentijdse feedback van Agent I en Willemijn van Wanten  wordt om een spelcode gevraagd om dag 3 te starten.

Deze spelcode is: 501

TERUG NAAR BEGINPAGINA