Hieronder wordt de gebeurtenissen van dag 1 beschreven. Alsmede alle documenten die spelers kunnen vinden en de mogelijke titels en metadata die ze mee kunnen geven aan de documenten wanneer deze gearchiveerd worden.

Spelers starten in de Kantorenwijk van de hoofdstad. Direct komt Agent I naar de spelers toegelopen. Als je met hem praat dan geeft hij de spelers een keuze om 1 van 3 verhaallijnen (quests) te spelen:

 • Quest 1: Pandemie onder studenten (eenvoudige verhaallijn met weinig reizen)
 • Quest 2 Voedseldistributie (interessante verhaallijn met een plottwist)
 • Quest 3: Faillissementen (uitdagende verhaallijn met veel gebeurtenissen)

Als spelleider is het goed om op dit punt de groep spelers te vragen zich te verdelen over de 3 quests. Je kunt bij 9 spelers ervoor kiezen om 3 spelers per quest te laten spelen. Als je op 1 locatie speelt is het handig om die spelers fysiek naast elkaar te laten plaatsnemen. Op die manier kunnen ze met elkaar overleggen en elkaar helpen waar nodig.

Voor een optimale leerervaring wordt aangeraden om spelers in alle drie de quests te laten deelnemen. Deelnemers met (privé) game-ervaring kunnen prima Quest 2 of 3 spelen. Mensen die nog nooit een game hebben gespeeld kunnen het beste Quest 1 spelen.

NB Zodra spelers iets gaan archiveren bij een laptop, kunnen ze bij zo’n laptop tekst en uitleg krijgen over metadatering. Dit is optioneel en kan echter alleen op dag 1.

Dag 1: Pandemie onder studenten (Quest 1)

Stappen in het verhaal:

 1. Spreek met beleidsmedewerker Onno in het stadsparkje die zojuist een slecht functioneringsgesprek heeft gehad. Hij geeft je een keuze voor stap 2:

1.21 Ga naar de persconferentie van Minister Mia Van Donge op de begane vloer van het Ministerie van Onderwijs (deur Ministerie opent na gesprek met Onno).

1.22 Ga naar het Outbreak Management Team op de 2e etage van het Ministerie van Onderwijs (deur Ministerie opent na gesprek met Onno). Gebruik de liften achter de receptie. Ontmoet daar Gedragsexpert Fred en Communicatieadviseur Adriaan.

1.23 Ga naar de school in de Kantorenwijk en spreek met de docent en de onderwijsinspecteur. De inspecteur komt het klaslokaal in als de speler de computer met CITO uitslagen heeft bekeken.

De personages die de spelers in stap 2 spreken geven vervolgens 1 van 5 mogelijke verhaalstappen voor dag 2 (zie dag 2 van deze handleiding). Spelers kunnen daar pas heen als ze de dag afsluiten via een reclamebord buiten.

Te vinden document Quest 1 dag 1:

Het gaat in deze Quest om een crisis waarin alles gearchiveerd moet worden. Een zogenaamd hotspot. Maar geldt dit eigenlijk ook voor personeelsvertrouwelijke documenten of foutieve informatie wat op internet wordt gevonden? De game geeft geen goed of fout, het gaat erom dat de spelers hierover met elkaar in gesprek gaan tijdens, tussendoor en na de game.

 1. Onno geeft je een verslag Functioneringsgesprek. De speler kan aangeven dat dit personeelsvertrouwelijk is, maar Onno geeft het toch. Het is aan de speler om dit wel niet te archiveren.

Keuze titels verslag Functioneringsgesprek bij archivering: 

 • Verslag Functioneringsgesprek beleidsmedewerker X
 • Verslag Functioneringsgesprek Onno [vertrouwelijk]
 • Verslag Functioneringsgesprek Onno [datum vandaag + versie]

Keuze metadata verslag Functioneringsgesprek bij archivering:

 • Afdeling en directie
 • Naam manager
 • Datum en Tijd

1.21 Speechschrijver Gert geeft de speler na afloop van de speech een kopie van de speechtekst.

Keuze titels kopie speechtekst bij archivering: 

 • Speech Minister van Donge – Crisis – Pandemie
 • Speech Minister van Onderwijs  – Sluiten Scholen – Pandemie 
 • Speech van Gert – Ministerie van Onderwijs – voor Mia van Donge

Keuze metadata kopie speechtekst bij archivering:

 • Datum en tijd van de Speech
 • Locatie van de Speech
 • Lengte van de Speech

1.22 Gedragsexpert Fred verwijst naar communicatie adviseur Adriaan van het OMT. De speler ontvangt een schermafbeelding van ZDL Live met een Grafiek over IC opnames (zegt niets over de pandemie specifiek). Om het verhaal verder te volgen moet de speler nog een keer praten met Fred nadat document is ontvangen.

Keuze titels schermafbeelding ZDL bij archivering: 

 • Website ZDL met grafiek ziekenhuisopnames
 • Grafiek IC opnames via  ZDL
 • Grafiek pandemie cijfers Zaandonderland

Keuze metadata schermafbeelding ZDL bij archivering:

 • Data niet geverifieerd
 • Communicatieadviseur Adriaan
 • Outbreak management

1.23 Op de computer naast de docent vindt de speler een grafiek met CITO uitslagen waarin 30% afname zichtbaar is. Daarna komt de onderwijsinspecteur binnen voor het vervolg van het verhaal.

 Keuze titels grafiek met CITO uitslagen bij archivering: 

 • Grafiek CITO scores onderwijsinspectie
 • CIT scores dit schooljaar en voorgaande jaren
 • Onderwijsinspectie CITO scores zijn dit jaar afnemend

Keuze metadata grafiek met CITO uitslagen bij archivering:

 • Internationale reputatie
 • 30% afname van scores
 • CITO

Dag 1: Voedseldistributie (Quest 2)  

Stappen in het verhaal:

 • Spreek met vakbondsleider Sjon in de foyer van het Ministerie van Arbeid (witte kantoor gebouw). Hij geeft je twee keuzemogelijkheden voor stap 2:

2.21 Ga naar de Vuurtoren in de Haven en woon de participatie bijeenkomst bij.  

2.22 Ga naar de Redactie van de krant in de Haven en lever daar het opiniestuk van Sjon in.

De personages die de spelers in stap 2 spreken geven vervolgens 1 van 3 mogelijke verhaalstappen voor dag 2 (zie dag 2 van deze handleiding). Spelers kunnen daar pas heen als ze de dag afsluiten via een reclamebord buiten.

NB: Spelers die deze verhaallijn volgen moeten sowieso naar de Haven. Soms is dat even zoeken. De speler begint namelijk in de Kantorenwijk (linksboven in de stad) en de Haven is wijk die het verst hier vandaan ligt (rechtsonder in de stad). Spelers kunnen er alleen komen via de Winkelwijk (rechtsom) of via de Woonwijk (linksom).

Te vinden document Quest 2 dag 1:

Anders dan bij Quest 1 is dit geen crisis en dus niet alles hoeft gearchiveerd te worden. Mag wel. De game geeft geen goed of fout, het gaat erom dat de spelers hierover met elkaar in gesprek gaan tijdens, tussendoor en na de game.

2.1 Sjon geeft je een Krantenartikel. Dit document is niet door een ambtenaar gemaakt maar kan toch handig zijn om op te nemen in het archiefdossier. Het zet namelijk een aantal gebeurtenissen in gang op het onderwerp Voedseldistributie.

Keuze titels Krantenartikel bij archivering: 

 • Krantenartikel De Nieuwe Tijd over Voedseldistributie over logistieke uitdaging voedsel in Zaandonderland
 • Krantenartikel over Voedseldistributie [+datum en versie]
 • Nieuwsbericht over de vakbond in de Haven

Keuze metadata Krantenartikel  bij archivering:

 • De Nieuwe Tijd
 • Voedseldistributie
 • Sjon

2.21 Na afloop van de Participatiebijeenkomst kan de speler vragen om de notulen van het overleg. Deze kunnen gearchiveerd worden.

Keuze titels Notulen Participatiebijeenkomst bij archivering: 

 • Notulen Participatiebijeenkomst Voedseldistributie
 • Notulen Participatiebijeenkomst Woningnood
 • Notulen Participatie bijeenkomst met Burgemeester

Keuze metadata Notulen Participatiebijeenkomst bij archivering: 

 • Datum en tijd van de bijeenkomst
 • Lijst met aanwezigen
 • #voedseldistributie

2.22 Nadat de speler het opiniestuk heeft ingeleverd bij de redactie van de krant, kan de speler een kopie van het stuk krijgen. Deze kopie kan gearchiveerd worden.

Keuze titels Kopie Opiniestuk Sjon bij archivering: 

 • Opiniestuk vakbondsleider Sjon (over voedseldistributie)
 • Opiniestuk vakbondsleider (over voedseldistributie)
 • Opiniestuk vakbond (over voedseldistributie)

Keuze metadata Kopie Opiniestuk Sjon bij archivering: 

 • De Nieuwe Tijd
 • Kopie
 • #voedseldistributie

Dag 1: Faillissementen (Quest 3) 

Stappen in het verhaal:

 • Spreek met Pet, de voorzitter van de ondernemersvereniging. De speles vinden hem in de supermarkt rechts boven in de Kantorenwijk. Hij geeft je drie keuzemogelijkheden voor stap 2:

Er zijn meerdere supermarkten in dit spel: In de Kantorenwijk, in de Winkelwijk en in de Haven. Pet is alleen te vinden in de supermarkt in de Kantorenwijk

3.21 Ga naar jouw huis in de Woonwijk om daar een broodje te eten en wat TV te kijken.   

3.22 Ga naar het Ministerie van Economie. Let op; dit Ministerie bevindt zich niet in de Kantorenwijk maar in de Woonwijk. 

3.23 Vind de bekende Vlogger Milan Krootje. Hij loopt op straat in de Winkelwijk.

De personages die de spelers in stap 2 spreken geven vervolgens 1 van 3 mogelijke verhaalstappen voor dag 2 (zie dag 2 van deze handleiding). Spelers kunnen daar pas heen als ze de dag afsluiten via een reclamebord buiten.

Te vinden document Quest 3 dag 1:

Anders dan bij Quest 1 is dit geen crisis en dus niet alles hoeft gearchiveerd te worden. Mag wel. De game geeft geen goed of fout, het gaat erom dat de spelers hierover met elkaar in gesprek gaan tijdens, tussendoor en na de game.

3.1 Pet geeft je een Brief over Staatsteun voor Ondernemers. Het gaat om het “voornemen tot” Het is aan de speler om deze brief wel / niet te archiveren.

Keuze titels Brief over Staatsteun bij archivering: 

 • Brief voornemen Staatssteun voor ondernemers
 • Brief Staatssteun TOVZO
 • Brief Staatssteun voor Pet, voorzitter ondernemersvereniging

Keuze metadata Krantenartikel  bij archivering:

 • TOVZO
 • Ministerie van Eeconomie (schrijffout is zo bedoeld)
 • Ontvangstdatum brief

3.21 Thuis kun je een TV-uitzending opnemen. De uitzending gaat over ingezonden brieven van ondernemers met betrekking tot de voorgenomen TOVZO regeling.

Keuze titels TV-opname bij archivering: 

 • TV uitzending ingezonden brieven [dd.mm.yyyy]
 • TV uitzending ingezonden brieven [yy.mm.dd]
 • TV uitzending huurdersconflict [yy.mm.dd]

Keuze metadata TV-opname bij archivering: 

 • Naam TV-zender
 • Kopie
 • bestandsindeling MP4

3.22 Bij het Ministerie van Economie ontvang je een uitdraai van de AMVB omtrent de TOVZO-regeling. 

Keuze titels AMVB TOVZO bij archivering: 

 • AMVB TOVZO [YY.MM.DD + versie.]
 • AMVB TOVZO [versie + DD.MM.YYYY]
 • Algemene Maatregel van Bestuur – Tijdelijk Ondersteuning voor Zelfstanding Ondernemers

Keuze metadata AMVB TOVZO bij archivering: 

 • Nummer AMVB
 • Gepubliceerd in Staatscourant nr. XX
 • #Staatsteun

3.23 Vlogger Milan Krootje maakt ter plaatse een VLOG video van de speler. Na afloop kun je een kopie van de video krijgen. Dit bestand kan gearchiveerd worden.

Keuze titels Vlog video bij archivering: 

 • VLOG Milan Krootje over leegstaande winkelpanden
 • VLOG Milan Krootje over Kamervragen toename faillissementen
 • Video-opname Milan Krootje Winkelwijk Zaandonderland

Keuze metadata Vlog video bij archivering: 

 • [dd.mm.yyyy]
 • [yy.mm.dd]
 • [dd.naam maand.yyyy]

Aan het einde van de tussentijdse feedback van Agent I en Willemijn van Wanten  wordt om een spelcode gevraagd om dag 2 te starten.

Deze spelcode is: 486

TERUG NAAR BEGINPAGINA