Wat leuk dat je het spel Strijd voor de Tijd (online)  gaat begeleiden!

Het spel Strijd voor de Tijd is een coöperatief spel voor teams van 4 tot 10 spelers. De spelers in het team moeten met elkaar samenwerken vanuit verschillende rollen. Deze spelhandleiding beschrijft de werking van het spel in detail, aandachtspunten voor de spelleider en handvatten voor de nabespreking.

Mocht je een speelsessie willen begeleiden dan wordt aangeraden om eerst het spel een keer zelf te spelen en daarna deze handleiding te bestuderen.

Deel deze spelhandleiding voor spelleiders niet met de spelers.

Aandachtspunten voor de spelleider vooraf:

  • Als spelleider doe je zelf niet mee aan het spel. Jij bewaakt het proces en de sfeer, maar je houding is neutraal. Dat kan best lastig zijn, als het over jouw onderwerp gaat. Wil je meedoen, vraag dan iemand anders als spelleider.
  • Lees vooraf deze handleiding door.
  • Vraag om telefoons etc. op stil te zetten en weg te leggen.
  • Leg het spel niet te veel uit aan de spelers, begin gewoon. Het ligt in de natuur van mensen om van te voren alles eerst te begrijpen voordat je begint, maar het leren begrijpen van het spel is onderdeel van de leerervaring. Zie het als een boek waarvan je ook niet als eerste de laatste pagina leest.
  • Wees alert op weerstand op de methode: “Ik vind dit echt heel stom!” Jouw reactie kan zijn: “ik hoor je zeggen dat… voelt de rest dit ook zo? De situatie is zoals hij is.” Geeft de persoon zelf de keuze om mee te doen of om afscheid te nemen.
  • Wees alert op weerstand op de facilitator: “Blijf jij erbij? Wat weet jij van dit onderwerp dan?” Jouw reactie kan zijn: “ik hoor je zeggen dat… denkt de rest dat ook? De situatie is zoals hij is.” Geeft de persoon zelf de keuze om mee te doen of om afscheid te nemen.
  • Check bij aanvang door de spelleider of alle deelnemers elkaar kennen.
  • Peil de verwachtingen en bespreek wanneer het een geslaagde of teleurstellende 2 uur is geweest.
  • Vraag of check tijdens de sessie of er een sociaal wenselijk antwoord wordt gegeven en/of iedereen zich aan de fatsoensregels houdt.

Dit spel is gemaakt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rijksprogramma Duurzame Digitale Informatiehuishouding.

Veel plezier!

TERUG NAAR BEGINPAGINA