In deze spannende game zijn de spelers onderdeel van een innovatie-team met 9 fictieve collega’s. Samen gaan zij aan de slag met een fictief scenario waar in een week tijd polarisatie, fake-news en protesten toenemen, in een steeds meer onder druk staande maatschappij.

Stel je een wereld voor waar alles uit de hand loopt. Welke invloed heeft dat dan op jouw handelen? Welke innovaties zet je door? Welke keuzes maak je als team wanneer de samenleving toornt aan feitelijkheden en bewijzen? En hoe zit het met jouw ethisch denkkader als alles in de samenleving onder druk staat?

Analyseer de gebeurtenissen, bevraag je collega’s en neem samen een beslissing terwijl de klok loopt en je misschien ook wat zenuwachtig begint te worden. Houd jij je hoofd koel?

.

.

.

.

.

.

.